Jak jsme Albi zvedli tržby o 3 000%

Úterý 30. května 2023

Ptáte se, jestli se máte po letech zkušeností s influencer marketingem ještě stále kam posouvat? Jestli mohou být vaše výsledky lepší? V Albi si tyto otázky položili a vyplatilo se jim to.

2023_16-blog_big_albicase.png

Kontext

ALBI Česká republika a.s. se zabývá vývojem, výrobou a prodejem her, přání a dárkových předmětů. Jedná se o českou firmu, která působí na trhu více než 28 let a aktivně expanduje do Evropy. Zaměstnává přes 450 zaměstnanců a má roční obrat přes 1.3 mld. Kč.

Výzva, které klient čelil:

Získat profitabilní influencer marketingovou komunikaci.

Naše řešení:

Zajistili jsme pro klienta kompletní influencer marketing na klíč. Vytvořili jsme novou komunikační strategii, která vzešla z důkladné analýzy předchozí komunikace a širšího tržního prostředí a využili jsme léty ověřených principů a postupů k dosažení kýženého výsledku.

Výzva, kterou jsme řešili

Po třech letech spolupráce s jinou influencer marketing agenturou si v Albi položili otázku, jestli se influencer marketing nedá dělat jinak a lépe než doposud. Konkrétně tak, aby přinesl reálné výsledky v podobě zvýšení prodejů z tohoto komunikačního kanálu.

“Tržby z influencer marketingu nepokrývaly ani 25% nákladů na samotnou komunikaci.”

Cíl byl tedy jasný, udělat z influencer marketingu profitabilní komunikační kanál.

Naše výchozí situace byla ztížena dvěma podstatnými faktory:

  1. Rozpočet pro komunikaci zůstal stejný, zatímco meziročně došlo ke 15-20% navýšení cen influencerů.
  2. Agentura, se kterou klient rozvázal spolupráci, blokovala dříve zapojené influencery exkluzivními smlouvami. Ty jim zakazovaly spolupráci se značkou Albi po dobu dalších 3 let i přesto, že agentura jim tuto spolupráci již nadále nemohla zprostředkovat.

Naše řešení

1. Hloubková analýza

Prvním krokem byla analýza současných influencer marketingových aktivit klienta. Zaměřili jsme se na klíčová KPI pro hlavní cíl komunikace, jímž byl prodej. Zjistili jsme, že poměry konverzí a akcí jsou neúměrně nízké a cena za konverze astronomicky vysoká. Z více než 40 influencerů, s kterými klient dlouhodobě spolupracoval, pouze 3 vykazovali výsledky odpovídající tržnímu průměru, zbytek byl výrazně podprůměrný.

Původní propagace byla nastavena tak, aby influencer marketing přinesl “velká čísla” měkkých metrik (zásah, engagement). Tedy co nejvíce levného (nekvalitního) zásahu u influencerů bez zásadního vlivu na své publikum.

Po bližším přezkoumání jsme dále objevili:

  1. Nesoulad mezi cílovou skupinou klienta a demografickým složením publik zapojených influencerů
  2. Nevhodné zpracování propagačních příspěvků
  3. Absenci pobídky k akci

2. Nová komunikační strategie

Určili jsme přímé konverze (prodeje) jako hlavní performance indikátor a mechaniku propagace jsme nastavili tak, aby jej maximálně podpořila. Jako sekundární KPI jsme stanovili prokliky na eshop, kde měla konverze probíhat.

Podružné metriky jako zásah sloužily pouze z důvodu kontextu a engagement (lajky či komentáře) jsme vůbec nesledovali, protože v tomto případě (jako i ve většině ostatních) jsou irelevantní.

Na základě našich zkušeností jsme stanovili optimální podobu propagace s důrazem na promo produktu a zvýšení prodeje. Klíčové bylo, aby produkt byl středobodem výstupů a nebyl upozaděn na úkor influencera samotného. Současně jsme se soustředili na to, aby influencer odkomunikoval reálný přínos produktu pro něj a jeho individuální situaci, nikoliv aby předčítal seznam vlastností z produktového listu. Jako pobídka k okamžité konverzi sloužila časově omezená nabídka a slevový kód.

Zásadní byl také timing, kdy jsme celou komunikaci naplánovali do krátkého období, abychom zajistili maximální intenzitu a viditelnost, kterou prodejní kampaně a přesycenost reklamního prostoru vyžaduje.

3. Selekce influencerů

Položili jsme základy úspěchu a v dalším kroku, kterým byla selekce influencerů, se mělo rozhodnout o tom, jak moc se nám bude dařit naplnit klientovy cíle. Využili jsme dat, která jsme nasbírali za 8 let působení na trhu a vybrali kvalitní influencery s primárním důrazem na afinitu ke kategorii, s relevantní cílovou skupinou a opravdovým vlivem na ni. Při výběru finální sestavy jsme zohlednili také jejich předchozí výsledky v prodejních kampaních, které jsme dříve realizovali.

Výsledky

Meziročně se nám se stejným rozpočtem podařilo zvednout tržby z influencer marketingu o 3 000% (tedy 30ti násobně). Influencer marketing v Albi si na sebe poprvé v historii “vydělal” a investice do něj se vrátila více než 6ti násobně. Což se projevilo i ve výrazném navýšení rozpočtu na další komunikační období.

Prokliky jako sekundární metrika meziročně narostly o 93%. A to se povedlo při snížení celkového zásahu komunikace o 40%. Poměrový nárůst prokliků tedy zaznamenal navýšení o 323% oproti předchozímu období.

Testimoniál

"Když jsme oslovili Get Boost se spoluprací, tak už jsme v Albi nějakou zkušenost s influencery měli. David a jeho tým nám zanalyzovali stávající projekty, podívali se na ně z jiné strany a navrhli řešení, které vedlo k cílenějším kampaním a požadované monetizaci.

Pokud hledáte agenturu, která rozumí influencer marketingu s přesahem do dalšího digitálu a sociálních sítí a záleží Vám na individuálním přístupu a profesionalitě, tak Get Boost je rozhodně správná volba."

František Štolfa
ředitel marketingu

Závěr

V Get Boost vsázíme na přístup evidence based marketingu, vycházíme z ověřených principů, hlubokého porozumnění trhu, léty laděného procesu a neustálé zpětné vazby. Proto jsme schopni dlouhodobě a konzistentně přinášet dobré výsledky a naši práci neustále posouvat dál.

Pokud chcete zjistit jestli i vy nemáte v influencer marketingu zásadní mezery a zbytečně nepřicházíte o peníze, ozvěte se nám pro nezávaznou konzultaci.

Sdílet

David Růžička

Managing Director Get Boost

Mým hlavním cílem je posouvat kvalitu našich služeb a výsledky naší práce stále kupředu. Zároveň se snažím o edukaci a profesionalizaci Influencer & YouTube marketingu u nás.

DOPORUČENÉ ČLÁNKY

2019_14-blog_big_imagentura.jpg
Influencer Marketing

Influencer marketing agentura

Ten nejčastější dotaz, který dostávám, je: “co vlastně ta influencer marketingová agentura dělá?” A s nevelkým odstupem je často následován otázkou: “proč bychom si ten influencer marketing neměli dělat sami?” Dnes se pokusím obě tyto otázky zodpovědět.

2019_12 blog_big_jakvybratinfluencery.jpg
Influencer Marketing

Jak vybrat Influencery

Co vše byste měli zohlednit při výběru influencerů do kampaně a jaká rizika na vás během tohoto procesu číhají, se dočtete v tomto článku.

2019_07 blog_big_imroi.jpg
Influencer Marketing

Influencer marketing ROI

Pokud chcete, aby se vám investice do Influencer marketingu několikanásobně vrátila, tak si nenechte ujít tento článek. Prozradíme vám, jak návratnost investice měřit a dáme vám tipy, jak se postarat o to, aby byla co největší.

CO NOVÉHO V INFLUENCER & YOUTUBE MARKETINGU?Přihlašte se k našemu boostletteru a už vám nic neunikne Přihlásit Zavřít
Jsme: *

Menu